HPB Internet Bankarstvo
ABOUT SSL CERTIFICATES
Hrvatska poštanska banka d.d. © 2007. Sva prava pridržana.
 1. Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte
 2. Sigurnosne mjere
 1. Pristupnica A
 2. Pristupnica B
 3. Ostali zahtjevi
 4. Uputa za internetsko bankarstvo
 5. Uputa za rad tokenom
 6. Uputa za mtoken
 7. Uputa za instalaciju USB uređaja
 8. Što je Internet Bankarstvo?
 9. Naknade za korištenje usluge internetskog bankarstva
 10. Minimalni tehnički preduvjeti za korištenje usluga
Upravljački programi potrebni za korištenje pametne kartice. Ako ne koristite bančin čitač kartica, nije potrebno preuzeti Drivere za čitač EZ100
 1. Activ Client x86
 2. Driveri za čitač EZ100
 3. HPB SmartCard Management 1.0
Ovdje možete obnoviti certifikat na HPB pametnoj kartici
Obnova certifikata