HPB Internet Bankarstvo

PRIJAVA NA SUSTAV

Prijava tokenom
Prijava karticom
 
Sigurnost
ABOUT SSL CERTIFICATES
Hrvatska poštanska banka d.d. © 2007. Sva prava pridržana.
 1. Opći uvjeti korištenja usluge HPB internet bankarstva za poslovne subjekte
 2. Sigurnosne mjere
 1. Pristupnica 1
 2. Pristupnica 2
 3. Token priručnik
 4. Uputa za mtoken
 5. Naknade korištenja Internet Bankarstva
 6. Što je Internet Bankarstvo?
 7. Korisnička dokumentacija
 8. Ostali zahtjevi
Upravljački programi potrebni za korištenje pametne kartice. Ako ne koristite bančin čitač kartica, nije potrebno preuzeti Drivere za čitač EZ100
 1. Activ Client x86
 2. Driveri za čitač EZ100
 3. HPB SmartCard Management 1.0
Ovdje možete obnoviti certifikat na HPB pametnoj kartici
Obnova certifikata