HPB Internet Bankarstvo

PRIJAVA NA SUSTAV

Prijava tokenom / mTokenomUpute za prijavu tokenom/mTokenom
 
Obavještavamo Vas da će se od 01.10.2022. internetsko bankarstvo za poslovne subjekte prestati koristiti za FINA i HPB certifikate te će se koristiti isključivo uz mToken aplikaciju ili Token uređaj. Pozivamo Vas da najkasnije do 30.09.2022. zatražite izdavanje mToken aplikacije ili Token uređaja. Dodatne informacije možete pronaći ovdje .
 
Sigurnost
ABOUT SSL CERTIFICATES
Hrvatska poštanska banka d.d. © 2007. Sva prava pridržana.
 1. Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za korištenje usluga izravnog bankarstva za poslovne subjekte
 2. Sigurnosne mjere
 1. Pristupnica A
 2. Pristupnica B
 3. Ostali zahtjevi
 4. Uputa za internetsko bankarstvo
 5. Uputa za rad tokenom
 6. Uputa za mtoken
 7. Što je Internet Bankarstvo?
 8. Naknade za korištenje usluge internetskog bankarstva
 9. Minimalni tehnički preduvjeti za korištenje usluga